Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem:

Az AB Marketing Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.  Ezen Nyilatkozatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos üzlet politikánkat.

Amikor látogatóink és felhasználóink a mozaikpress.hu oldalain tartózkodnak, megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor szolgáltatásaink teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

A telefonhívásokat semmilyen esetben nem rögzítjük.

A Szolgáltató a látogatók és felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli

Az adatkezelési nyilatkozatunk kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. A nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása szükséges. Az adatkezeléssel és a látogatók, felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek

Hozzászólások lezárva